Kies voor continuïteit en zekerheid

Door het monitoren kunnen onregelmatigheden in de infrastructuur vroegtijdig door ons worden getraceerd zodat incidenten voorkomen kunnen worden.

Monitoring en beveiliging

IT monitoring

Beter voorkomen dan genezen dankzij onze proactieve monitoring. Wij houden uw systeem nauwlettend in het oog. Indien er zich een probleem voordoet op het vlak van back-up, of security, ontvangt ons Online Monitoring Center een automatische waarschuwing. Zo kunnen we tijdig ingrijpen en erger voorkomen.

Deze proactieve acties beschermen uw IT-infrastructuur en houden uw onderneming performant.

Voordelen
IT errors voorkomen in plaats van te moeten blussen
Mogelijkheid om snel in te grijpen bij problemen
Proactief werken zorgt voor optimale performantie in uw bedrijf
U bent steeds gerust van een goede opvolging
Transparante kostprijs: u huurt als het ware de monitoringservice
Snelle implementatie

Wat is monitoring-as-a-service?

ICT Monitoring is een dienst waarbij de system engineers van Talistech jouw ICT omgeving (op locatie of in de cloud) proactief in de gaten houden. Dit wordt ook wel voorspellend beheer genoemd.

Hierbij wordt de focus gelegd op het in kaart brengen van capaciteit-, performance- en beschikbaarheidsproblemen. Het doel hiervan is patronen (trends) op te sporen die mogelijk leiden tot incidenten (uitval) en te komen tot verbetering.

Inbegrepen in de service bij Talistech
Controle hangende systeemprocessen
Controle database
Controle back-ups
Database analyses
Controle beschikbaarheid systeem deamons
Controle printer statussen
Controle besturingsysteem
Monitoring-as-a-service
Monitoring-as-a-service

Monitoring-as-a-service

Een eerste stap in de monitoring kan onze back-up check service zijn. Elke werkdag wordt gecontroleerd of uw back-up proces goed verlopen is, zodat u zeker kan zijn van de juiste en actuele inhoud van uw back-ups.

We controleren op vaste, frequente tijdstippen de beschikbaarheid van uw infrastructuur. Dit doen we van op afstand en verwittigen u indien we onderbrekingen oppikken.