Het opstellen van een IT-strategie

Een wendbare aanpak op maat van uw organisatie.

Intro

Een wendbare aanpak op maat van uw organisatie

In een strategie-oefening ga je niet over een nacht ijs, maar wil u wel efficiënt en snel tot een gedegen visie en aanpak komen. Vandaar dat we een gefaseerde aanpak volgen mét de nodige wendbaarheid. Zo kunnen we afhankelijk van uw wensen en noden bepaalde aspecten al dan niet opnemen. Bovendien is er een validatie van elke fase en bijsturing waar nodig.

De 3 fasen:

In kaart brengen van de huidige situatie (‘AS IS’) waarbij we eveneens ‘quick wins’ vastleggen met oog op de toekomstige visie 

Ontwerpen én onderbouwen van een gewenste toekomstige ICT-visie (‘TO BE’)

Samen opstellen van een groeipad (‘Roadmap’) om vanuit de huidige situatie te evolueren naar de onderbouwde ICT-visie

Uw IT-consultant

Samen met u bepalen we de juiste IT-strategie, maar we doen meer dan dat. Uw organisatie is gebaat bij een gestroomlijnde bedrijfsvoering. Een goede IT-planning en een betrouwbaar en professioneel advies zijn essentieel om dit te kunnen realiseren. Onze IT-specialisten ondersteunen u. Wij hebben de ervaring en technologische kennis in huis om middels IT het optimale uit uw organisatie te halen.

Intro